Sectores de Aplicación

As novas esixencias sociosanitarias van cambiar de xeito radical o modelo de prestación de servizos e produción na empresas, tendas e locais públicos. A necesidade de manter estándares de limpeza e desinfección altos condicionarán as contas de resultados se non se usan produtos eficientes. Toucan Eco Galicia dispón de solucións adaptadas a todos os sectores de actividade.

Listaxe por sectores

TRANSPORTE

Ambulancias
Taxis
Autobuses
Transporte de mercadorías

SEGURIDADE

Policía
Forzas Armadas
Seguridade privada


INDUSTRIA

Naves
FrotaALIMENTACIÓN

Carnicerías
Supermercados
Panaderías


DEPORTES

Ximnasios
Centros de rehabilitación

OFICINAS

Xestorías de atención ao público

SANITARIO

Farmacia
Centros de saúde
Veterinario

SERVIZOS

Comunidades de veciños
Residencias de maiores
Concellos
Escolas infantís
Empresas funerarias
Centros de día