Certificacións

O 1 de setembro de 2015 a Unión Europea publicou novos regulamentos para regular aínda máis a venda de biocidas no mercado europeo. Isto inclúe o uso de xeradores in situ, aos que os produtos da categoría Toucan Eco pertence.

Os aparellos de xeración in situ non se axustan á definición dun produto biocida UE, xa que non é un produto ou mestura química.

Os sistemas Toucan Eco Centrego ECA clasifícanse polo uso de sistemas de electrólises, con sal como aditivo ou precursor. Esta categoría de dispositivos defínese na lexislación, mencionada como compoñente activa no dossier “substancias activas xeradas in situ“, como “cloro activo xerado a partir de cloruro de sodio por electrólise”. As normas establecen que os sistemas desta categoría só poden ser comercializados desde o 1 de setembro de 2015, se o fabricante do dispositivo (Centrego Ltd.) e provedor do cloruro de sodio para “cloro activo xerado a partir de cloruro de sodio con electrólise”, se se publica na lista ECHA para o tipo de produto afectado. Isto significa que se recomenda ao usuario utilizar sal de provedores autorizados.

Os esterilizadores Toucan de Centrego Ltd. cumpren os regulamentos europeos de biocidas. Pódese consultar na listaxe do artigo 95 da ECHA https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Inclusión na regulación 528/2012 (BPR UE) das substancias activas xeradas in situ.

Consulte o documento orixinal na seguinte ligazón (http://www.toucaneco.info/CA-March15-Doc.5.1-Final-Substances-generated-in-situ-3.pdf )

ECHA European Chemical Agengy Substancias activas xeradas in situ -Cloro activo xerado a partir de cloruro de sodio mediante electrólise. Consulte o documento orixinal: https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/in-situ-generated-active-substances

Tipos de produto autorizados (TP) Grupo principal 1: Desinfectantes (TP1, TP2, TP3, TP4, TP5) Consulte o documento orixinal na seguinte ligazón: https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/product-types

CERTIFICADOS:

Certificado VAH Profiláxis O HOCL sintetizado nos equipos Toucan Eco está certificado polos laboratorios da Comisión de Hixiene Aplicada (VAH) de Alemaña, como válido en eficacia profiláctica. Certificado

Norma EN 1276A Antisépticos e desinfectantes Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados na área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Certificado

Norma EN 13727 Antisépticos e desinfectantes químicos Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida na área médica. Certificado

Norma E1053 Método de proba estándar para a eficacia de axentes virucidas destinados a superficies inertes “Standard Test Method for Efficacy of Virucidal Agents Intended for Inanimate Environmental Surfaces”, AENOR Certificado

Norma E2315-08 Guía estándar para a Avaliación da Actividade Antimicrobiana usando un Procedemento Tempo-Morte 10 segundos Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a Time Kill Procedure AENOR. Certificado

Norma E2111-00 Método estándar de proba de portador cuantitativo para avaliar a potencia bactericida, funxicida, micobactericida e esporicida dos biocidas químicos líquidos. Standard Quantitative Carrier Test Method To Evaluate the Bactericidal, Fungicidal, Mycobactericidal and Sporicidal Potencies of Liquid Chemical Germicides AENOR. Certificado

EN 13697 Antisépticos e desinfectantes Antisépticos e desinfectantes químicos. Ensaio cuantitativo de superficie non porosa para a avaliación da actividade bactericida e/ou funxicida dos desinfectantes químicos utilizados en produtos alimenticios, na industria, no fogar e en colectividade. Método de ensaio sen acción mecánica e requisitos. Certificado

EN 1276A Antisépticos e desinfectantes Antisépticos e desinfectantes químicos. Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados en produtos alimenticios, na industria, no fogar e en colectividade. Certificado

AFNOR NF T 72-281 Vía aérea Antisépticos e desinfectantes químicos. Desenvolvido en Francia e usado na regulación europea BPR 528/2012 para a aplicación de esterilización por vía aérea dos biocidas atomizados ou nebulizados vía aérea, superficies utilizadas nos sectores da saúde humana, veterinaria, agroalimentaria, industrial e comunitaria por métodos físicos e/ou químicos.  Certificado

EN 1656 Veterinaria Antisépticos e desinfectantes químicos. Ensaio cuantitativo de suspensión para a avaliación da actividade bactericida dos antisépticos e desinfectantes químicos utilizados na área veterinaria. Certificado